Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 


Alle rapporterte saker



Behandlet03.04.19   Hull i vei
Adresse: Valhallveien

Les mer

Behandlet02.04.19   Hull i vei
Adresse: Lageshallveien

Les mer

Behandlet02.04.19   Annet
Adresse: Blyberggate

Les mer

Behandlet01.04.19   Annet
Adresse: Alf westernsgate 10 og videre

Les mer

Behandlet30.03.19   Annet
Adresse: Christiesgate

Les mer

Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 Neste side
FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune