Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 16.09.20 Hull i vei

Sted: Storetjernveien 22

Storetjernveien måtte på heves i bakke fra nr 19 og ned til 16. Vår innkjørsel til 18 og 22, går inn til venstre rett over nr 16. Dette gjør at vannet som renner ned renner inn i vår innkjørsel og dette graver hull og flytter grusen i hauger inn mot nr 16 sitt uthus. Det er store utfordringer å kjøre inn vår innkjørsel når det blir vinter med snø og is. Vi ba Isaksen om å fikse dette, de la på litt pukk, men vi ser nå tydelig at dette ikke holder. Vi ber dere om å ta en befaring og se om dere kan heve vår vei lenger inn enn det Isaksen gjorde og samtidig fikse overgangen mellom asfalt og grusvei

Kommentar fra kommunen:
Saken er sendt over til saksbehandler.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune