Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 15.09.20 Ingen valgt

Sted: Lageshallvegen/Kortveien 6

Takk så langt for bra vei. Men, vi mangler autovern like etter innkjøring fra Rabbaveien. Dette bør være en høyst prioritert sak. Uten tvil. Håper dette blir satt på dagsorden så fort som mulig. Kanskje i samme forbindelse som det blir satt opp i Sagaveien ned mot Haldenjordet. På forhånd takk.

Kommentar fra kommunen:
Trafikkrekkverk i Lageshallveien er et nytt tiltak, og vil bli vurdert i forhold til ønsker og behov for øvrige nye trafikksikkerhetstiltak på kommunens veinett. Ønsket er notert ned.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune