Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 14.09.20 Hull i vei

Sted: Parkering Norderhov kirke

Kjørte ned i stort hul/ krater i på parkeringspladsen ved Norderhov kirke 13/8 2020 . Skade nederst i front på bil . Bilen må på værksted . Kan kommunen dekke min eienandel på kr 4000 hos forsikringsselskab ?

Kommentar fra kommunen:
Beklager, men dette kan ikke kommunen dekke. Etter veitrafikkloven §3 skal enhver ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune