Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 31.08.20 gatelys

Sted: Nedre Dahls vei

Vi ønsker gatelys i Nedre Dahls Vei. Vi har flere små barn her som går tidlig på morgen på skole. Å nå nærmere seg mørke dagene. Hadde vært fint med lys! Vi har alt klart her, må bare settes opp lys stålpene.

Kommentar fra kommunen:
Deres henvendelse er registrert tidligere. Ønske om nye gatelys legges inn på listen med øvrige henvendelser vedrørende ønsker om gatelys på kommunale veier. Ringerike kommune har en lang liste med ønsker og må dessverre prioritere drift og vedlikehold av eksisterende belysning før nyetablering.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune