Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 30.08.20 gatelys

Sted: Bloms gate 16

Gatelyset virker ikke

Kommentar fra kommunen:
Takk for tipset! Feil blir rette i oktober når vi har neste service-runde på gatelysene.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune