Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 02.08.20 Hull i vei

Sted: Gangbru mellom Gledeshuset og Tippen

Overgang mellom asfalt/gangvei og gangbru på begge sider, både ved Gledeshuset og «Stormarkedet» - for høy kant skaper problemer for rullestolbrukere når man kjører inn på brua og ut igjen. PS: Har varslet om dette tidligere pr telefon høsten 2019 uten at noe er gjort så langt for å utbedre problemet.

Kommentar fra kommunen:
Vi ser på dette ved neste lapperunde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune