Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 01.08.20 Hull i vei

Sted: Fredriks brock vei 1-3

Store hull Rep. med subuss

Kommentar fra kommunen:
Vi ser på dette ved anledning

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune