Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 30.07.20 Hull i vei

Sted: Øvre Nordbergveien 4/6

Hull i kant av asfalt som blir større og større, det er også behov for å renske asfalt for grusmasser som er kommet med overvannet fra Ringkollveien som renner inn på overvannskum i Øvre Nordbergveien. En av overvannskummene har også behov for å få tømt sandfanget,(den som ligger lengst inn fra Ringkollveien).

Kommentar fra kommunen:
Vi ser på saken ved anledning

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune