Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 30.07.20 Park

Sted: Huginveien 26

Gress ved gangvei langs (Huginveien 26)blir ikke lenger klippet. Gangveien er overgrodd med gress.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune