Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 28.07.20 Hull i vei

Sted: Støalandet

Store hull og betydelig vannansamling i veibanen. Takknemlig for alt vedlikehold som gjøres mange ganger årlig, men det monner dessverre ikke. Det holder kun til neste regnfall. Man må i større grad sørge for at veibanen er høyest på midten slik at vannet renner av veien. Nå er noe av problemet av hver gang det legges på ny masse, så legges det flatt på veibanen, uten å ta hensyn til vannavrenning. Det ligger også mye ny masse igjen i ytterkantene av veibanen. Dette forhindrer vannet å renne ut i "grøftene". Hva med å heve veibanen i midten, sørge for grøfter og flere stikkrenner? Nå renner vannet i veien og krysser veibanen flere ganger. Vannet krysser veien fra øst mot vest ved Støalandet 26, før det igjen krysser motsatt vei nedenfor Støalandet 36 og Støalandet 36 b. Det havner ikke i stikkrenne før ved Støalandet 40. Dette er et gjentagende problem som bør løses. Det ville spart mye penger og arbeid på sikt.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune