Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 28.07.20 gatelys

Sted: Krokenveien

Gatelys i Krokenveien fra kryss Sagaveien til kryss Konvallveien har ikke fungert siden mars/april (4stolper). Enten er de bevist koblet ut for bruk til byggstrøm eller så er kabler gravd over ifb med byggingen i nr 23.. Melder dette nå så det er god tid for RIK til utbedring før høstmørket kommer.

Kommentar fra kommunen:
Beskjed er sendt til Nettservice.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune