Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 12.06.20 Skilt-Trafikk

Sted: Tandbergmoveien

Det er to fartshumper i Tandbergmoveien (på vei opp mot det nye byggefeltet Tanberglia). Veien har vært i drift i et par år nå, men fortsatt er det ingen markering/varsling av fartshumpene. Disse kommer brått på, og de er såpass skarpe at man må ligge godt under fartsgrensen for å ikke skade bilen. Etter hva jeg har lest meg frem til så er det i 30 sone ikke krav til skilt, men det skal være tverrgående oppmerking på asfalten (jfr Skilftforskriften §22, del B "1027 Fartshump").

Kommentar fra kommunen:
Jfr «Håndbok V128 – Fartsdempende tiltak» har kommune valgt en praksis med gjennomgående å ikke merke fartsdempere i fartsgrensene 30 og 40.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune