Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.06.20 Hull i vei

Sted: Alf Westerns gate

Rett før innkjøringen til Nedre Dahlsvei er det nå tilnærmet hull tvers over hele veien. Begynner å bli god dybde enkelte partier, som fort kan ødelegge biler. Dette må asfalteres. Har tidligere vært utbedret med midlertidige løsninger, noe som åpenbart ikke er tilstrekkelig. Ber om at dette ordnes.

Kommentar fra kommunen:
Vi vil lappe dette ved neste lapperunde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune