Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.06.20 Hull i vei

Sted: Ramsrudveien 3

På sætraveien rett utenfor Ramsrudveien 3 ble det for noen få år siden gravd hull i nylagt asfalt for å kople noen i ramsrudhellinga inn på kommunal kloakk. Partiet som ble gravd opp ble asfaltert, men partiet synker og har nå blitt en hump. Når det kjører lastebiler og busser forbi rister det i huset vårt og det støyer. Kan dere legge på et lag til med asfalt slik at det flukter? Det hadde også vært fint med tilbakemelding slik at det ikke virker som om jeg sender beskjed til noen som ikke lytter. Hilsen tom halvorsen.

Kommentar fra kommunen:
Vi ser på saken ved anledning og sjekker om det grunnlag for å pålegge entreprenøren krav om utbedring.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune