Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.06.20 Annet

Sted: nordmoveien

Fe-rist er tett etter at veien har blitt skrapet opp gjennom årene. Nå er det mulig for kuer og sauer å ta seg over.

Kommentar fra kommunen:
Vi ser på saken

Fe-rist.jpg
Se stort bilde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune