Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 20.05.20 Ingen valgt

Sted: Thornes gate

Hullete og manglende asfaltering etter graving fra krysset Dronningens gate/Thornes gate fram til Anna Kolbjørndatters gate


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune