Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 20.05.20 Skilt-Trafikk

Sted: Strømsoddveien

Sokna Utvikling har fütt flere henvendelser angüende økt tungtrafikk langs Strømsoddveien pga. massetransport til blant annet jernbanen. Økt tungtrafikk fører til en usikker skolevei for barn som bor langs Strømsoddveien. Tiltak som flere fartsdumper og nedsatt hastighet mü pü plass fra Permobakken og opp til fe-rist. Skolebarna krysser veien ved Permobakken. Mandag og tirsdag forrige uke var det i følge beboer pü Furumoen over 10 massetransport-biler per time. Mvh Sokna Utvikling


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune