Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 19.05.20 Annet

Sted: Ringeriksgata 6

Mye støv i Ringeriksgata og ned mot Schjongshallen da det har hvert gravearbeid og ikke asfaltert. Må saltes jevnlig frem til det blir asfaltert.

Kommentar fra kommunen:
Beskjed er gitt Vann og Avløp som har denne jobben.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune