Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 17.05.20 Hull i vei

Sted: Snipphaugen 9

Ble gravd langs hele veien fra toppen (eggemoen) og ned til snipphaugen i høst. Mangler asfalt på store deler av veien, hull og asfaltkanter hele veien. I tillegg sklir veien ut på ytterkant flere steder og lager store søkk der bilen slår nedpå visst du ikke kjører på feil side.

Kommentar fra kommunen:
Vi har dialog med entreprenøren som gravde i veien vedr reparasjon av asfalten. Vi er kjent med av veien søkker ned på ytterkanten og gjør i disse dager undersøkelser/vurderinger av hvilke tiltak som er bør gjennomføres

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune