Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 15.05.20 Hull i vei

Sted: Alf Westerns gate, Nedre Dahls vei

Det har tidligere vært gravd ved vannlekkasje, etter det ble det ikke asfaltert. Nå er det hull i hele veiens bredde. Nå må det asfalteres.

Kommentar fra kommunen:
Vi vil se på saken

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune