Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 22.04.20 Hull i vei

Sted: Ã˜stmoveien

Mange hull i veien. Utbedret i fjor med noe grus. Verre nå. Veien er preget av dårlig vedlikehold over tid og dårlig grunnarbeide.

Kommentar fra kommunen:
Vi vil lappe hullene ved neste lapperunde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune