Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 22.04.20 Annet

Sted: Ringeriksgata 6

Hei! Ringeriksgata og ned mot ishallen må saltes da det er tørt og mye trafikk. Håper på snarlig asfaltering når pågående arbeid er ferdigstilt.

Kommentar fra kommunen:
Innmeldt sak er utbedret

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune