Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 20.04.20 Skilt-Trafikk

Sted: Åsaveien

Hadde vært fint med parkering forbudt skilt på innkjørsel til Gunnerengveien på begge sidene av veien. Det er ofte veldig trangt med parkerte biler som skal gå tur til Mørkegang. Man ser ingenting når man skal kjøre ut og det er vanskelig å kjøre opp når man kommer fra Hønefoss side. For brannbiler etc. ville det vært store problemer å komme fram.

Kommentar fra kommunen:
Dette er noe som må tas opp med Statens Vegvesen som eier veien.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune