Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 20.04.20 Hull i vei

Sted: Thornes gate /Kvernberggata

Hull i vei i krysset nær kum.

Kommentar fra kommunen:
Vi ser på saken.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune