Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 17.04.20 Annet

Sted: Alle kommunale veier

Ingen veier er blitt sopt til nå. Det støver veldig og er til stor belastning for beboerne på sokna.

Kommentar fra kommunen:
Feiingen starter i sentrum, og de jobber seg utover, man kan ikke gi noe nøyaktig tidspunkt for når de forskjellige stedene vil bli feiet, men alle kommunale veier vil bli feiet.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune