Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 14.04.20 Hull i vei

Sted: Myrveien

Hele gaten er hullete/ujevn og full sprekker.

Kommentar fra kommunen:
Her er det ikke planlagt asfaltering, slaghull vil bli lappet.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune