Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 14.04.20 Annet

Sted: Veikant

Veikantene i området er ødelagt/hurvet opp av brøytebilen.

Kommentar fra kommunen:
Slike skader kan til tider oppstå når gresskanten blir høyere enn asfalten.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune