Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 14.04.20 Annet

Sted: Tolpinrud

Gatene på Tolpinrud har ikke blitt feid.

Kommentar fra kommunen:
Feiingen starter i sentrum, og de jobber seg utover, man kan ikke gi noe nøyaktig tidspunkt for når de forskjellige stedene vil bli feiet

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune