Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 14.04.20 Annet

Sted: Ådalsveien 1169

"Gangveien" på brua på Nes i Ådal er i svært svært dårlig stand, og med bl.a. ny butikk vil det være mange flere som benytter denne nå og fremover. Dog skulle det vært gjort noe uavhengig av ny butikk også. Det er direkte farlig å ferdes over brua bl.a. siden biler og tungtrafikk generelt ikke følger fartsgrensen både før, over og etter brua på begge sider (generelt kjøres det med høyere fartsgrense enn tillatt, og når trailere/lastebiler møtes er det bare flaks at det ikke har skjedd ulykker). Er det noen planer for å utbedre og ikke minst sikre gangveien slik at det er trygt for både barn å voksne å gå over der?

Kommentar fra kommunen:
Dette er Statens Vegvesen sin vei.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune