Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 31.03.20 Annet

Sted: Sagaveien 32 Gamle UllerĂ¥l skole

Parkeringsplassen til gamle ullerĂ¥l skole blir ikke kostet. Feiebilen har sluttet Ă¥ kjøre innom. Ser veldig stygt ut.

Kommentar fra kommunen:
Alle skoler og plasser vil bli feiet.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune