Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 30.03.20 Annet

Sted: kvernberggata 27

Vi har over flere Är hatt setnings og telehivsskader i adkomsten til vÄrt boligsameie. Skadene fÞlger en kabeltrasé hvor Ringerikskraft Nett har en stÞrre hÞyspentkabel og diverse lavspentkabler. Denne kabeltraséen fÞlger vÄr tomtegrense og gÄr videre over til EikliomrÄdet. Vi ser det slik at omfyllingsmassen er Ärsak til setninger/telehivet.

Kommentar fra kommunen:
Denne henvendelsen mÄ dere eventuelt rette til Ringerikskraft Nett.

Setninger.jpg
Se stort bilde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune