Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 30.03.20 Annet

Sted: Helgeshaugen

Etter mye strøing i vinter (- og takk for det!) er det nå mye grus som ligger igjen og dermed mye svevestøv. Fint om kostebilen kjører ned hele gata

Kommentar fra kommunen:
Alt disponibelt utstyr er ute, de starter i sentrum og jobber seg utover. Vi kan ikke si akkurat når de vil begynne på de forskjellige stedene rundt i Kommunen.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune