Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 30.03.20 Hull i vei

Sted: Huginveien

Store hull i asfalt

Kommentar fra kommunen:
Hull vil bli lappet ved neste lapperunde.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune