Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 29.03.20 Ingen valgt

Sted: Almemoen

Ved Almemoen FUS barnehage er grøft fylt opp med sand og stikkrenne ved er tett. Det er ikke mulig for vann å ledes vekk fra gøften på andre siden av innkjøring til barnehagen. Under snøsmeltingen tidligere i vår ble det en stor "sjø" av vann ved forgjengerfeltet.

Kommentar fra kommunen:
Vi skal se på dette når vi får kapasitet.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune