Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 28.03.20 Hull i vei

Sted: Thornes gate 20/22

Synkehull midt i veien og innkjørsel virker til å ha sunket litt og.

Kommentar fra kommunen:
Vi ser på saken.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune