Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 28.03.20 Hull i vei

Sted: thornesgate 19 - 22

skarpt dypt hull i asfalten mulig vannlekkasje som undergraver?? farlig for bilister

Kommentar fra kommunen:
Vi ser på saken

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune