Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 27.03.20 Annet

Sted: Riperbakken/Høyby

Riperbakken har blitt feid for grus og nå ligger det stiv lang plastbust fra feiemaskinen, enkeltvis og i «tuster, strødd i veibanen og i grøftene. Vei og grøfter er rett og slett full av plakatsøppel som må plukkes opp manuelt for hånd. Regner med dette gjelder alle andre områder feiemaskinen har gått over i det siste. Det er viktig at all plasten fjernes og at maskinen gåes over for å hindre videre forsøpling! NB! Får ikke lagt inn kartkoordinater fra mobil.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune