Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 26.03.20 Ingen valgt

Sted: Riperbakken

Utrolig mye strøsand og støv i bakken her, hold på å falle på vei ned på sykkel. Det samme gjelder helgeshaugen.

Kommentar fra kommunen:
Innmeldt sak er utbedret

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune