Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 24.03.20 Hull i vei

Sted: Loveien

Teleskader og ødelagt asfalt med flere hull. Et problem som har vært gjennomgående i flere år.

Kommentar fra kommunen:
vi er klar over tilstanden på veien, Slaghull vil bli lappet fortløpende.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune