Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 19.03.20 gatelys

Sted: Vesternbakken 23

Fremdeles mørkt i gatelykt ved innkjøring til Vesternbakken 23

Kommentar fra kommunen:
Tre ganger i året kontrollerer Nettservice Ringerike alle kommunens gatelysanlegg. Da sjekkes alle feilmeldingene som har kommet inn og eventuelle feil og mangler rettes. Kjøringene er lagt før skolestart, i midten av oktober og før jul. På våren og sommeren er behovet for gatelys ikke like stort med de lange lyse kveldene vi har, og derfor har Ringerike kommune og Nettservice Ringerike blitt enig om at dette er den mest gunstige og effektive løsningen.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune