Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 14.03.20 Hull i vei

Sted: Veksalbakken 1-3

Det er gravd over veien pga fiber nett rett ovenfor veksalbakken tre. Det er nÄ sunket sÄpass mye at min bil subber i kanten.

Kommentar fra kommunen:
Dette skal entreprenÞren fÄ beskjed om Ä vedlikeholde.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune