Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.03.20 Hull i vei

Sted: Svenskerudveien

Det mange hull i veien oppover Svenskerudveien. Noen store hull også.

Kommentar fra kommunen:
Vi ser på saken

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune