Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.03.20 gatelys

Sted: Storl√łkkaveien

Gatelys virker ikke. Stolpe nr 18

Kommentar fra kommunen:
Beskjed gitt nettservice

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune