Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.03.20 gatelys

Sted: rabbaveien 84

hele lampen er ødelagt , ser ut som det skjedde samtidig som det ble gravd på denne tomten, er på det mest svingete og trange plassen langs rabbaveien.

Kommentar fra kommunen:
Beskjed er gitt Nettservice

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune