Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.03.20 Vann og avløp

Sted: Kirkemoveien

Store mengder med Vann i veien. Kan ikke kjøre ut fra Kirkemoveien på Hallingby. HASTER.!

Kommentar fra kommunen:
Innmeldt sak er utbedret

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune