Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 10.03.20 Hull i vei

Sted: Gamle Framdalsvei

Da vann- og kloakkledninger ble lagt parallelt med veien i fjor, ble det kjørt med tunge kjøretøy på en allerede sliten vei. Er dette noe kommunen har planer om å reparere? Vi som har hytte langs veien har etablert et veilag, og det er på vegne av dette jeg spør.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune