Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.03.20 Hull i vei

Sted: Gamle Ã…dalsvei 38

Digert hull i veien. Veien er i ferd med å gå i oppløsning, muligens etter anlegg/tungtransport i forbindelse med byggefelt Søndre Kirkemoen.

Kommentar fra kommunen:
Dette skal vi ta opp med entreprenøren. Takk for tipset!

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune