Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 10.03.20 Hull i vei

Sted: Harald HĂ„rfagres vei 3-7

Under veiarbeid pÄ HÞnen Allé har trafikk blitt omdirigert via Harald HÄrfagres vei, og nÄ ser veien svÊrt dÄrlig ut. Mye skade pÄ asfalt, mye hull og svÊrt ujevnt. HÄper dette blir tatt tak i snarest.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune