Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 09.03.20 Hull i vei

Sted: Hensmoveien

Hansmoveien er i dårlig forfatning og det er flere hull som r på vei til å bli direkte farlige. Dette er fjerdede meldsing om samme, og det blir ikke gjort noe. Bilister får kostnder på grunn av dette når dekk og felger blir ødelagt. Ikke er det skiltet om dårlig vei, heller.

Kommentar fra kommunen:
Ringerike kommune har ett kontinuerlig arbeide med bla lapping av asfalthull i veiene. Hullene i veibanen i Hensmoveien vil også bli lappet med det aller første.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune